Select Page

Drugačen sem in ponosen sem na to – 4. razred

Tudi v letošnjem šolskem letu pridno izvajamo aktivnosti, ki učence 👦👧 učijo o drugačnosti in jim omogočajo razmislek o vseh vrstah le-teh. S četrtošolci smo že spoznali življenje gluhih in slepih, zdaj pa smo spoznavali, kako je živeti v svetu, če se ti zdi, da si povsem drugačen od ostalih.

V ta namen smo se poglobili v slikanico Slonček Elmer 🐘 ter se poskušali poistovetiti z njim in ugotavljali, kako je živeti v sivem, dolgočasnem svetu, če si ti ves nasmejan in barvit. Četrtošolci smo knjigo prebirali pri uri tujega jezika angleščine. Po obravnavi pravljice nas je obiskal sedmošolec, Gaber Mihael Cigler, ki je učencem zastavil vprašanja o razumevanju knjige 📓 ter se z njimi v angleškem jeziku pogovarjal o bistvu zgodbe. Obiska smo bili zelo veseli.

Svoje razumevanje drugačnosti smo predstavili tudi z likovnimi izdelki. Upodobili smo sovo 🦉 , ki podnevi, za razliko od vseh drugih sov, rada leta naokoli ter je, s svojim pisanim 🌈 perjem, ponosna na svojo drugačnost, prav tako kot slonček Elmer 🐘.

»Being different gives the world colour.« Galerija slik.

Mentorice projekta Ines Zakrajšek, Helena Cah in Suzana Romih Šalamon

Četrtošolci so spoznali življenje slepih in gluhih

Četrtošolci smo izvedli naravoslovni dan, na katerem smo spoznavali življenje slepih in gluhih ljudi. Zelo smo se razveselili gospoda Aleša, ki nam je predstavil, s kakšnimi izzivi se spopada kot gluha oseba in gospe Sanje, ki nam je opisala svoj vsakdan kot slepa oseba.

Spoznali smo pripomočke, ki jima olajšata vsakdan. Navdušili so nas budilka in hišni zvonec za gluhe, družabne igre, ki se jih igrajo slepi ter pripomočki, ki jih uporabljajo za pranje perila in razvrščanje nogavic. Vse izredno zanimive pripomočke smo tudi preizkusili ter se po šoli sprehajali s pomočjo spremljevalcev ter palic za slepe ljudi. Naučili smo se abecede gluhih in jo tudi v praksi uporabili.

Dan je prehitro minil in pustil pečat v naših srcih. Še bolj smo se začeli zavedati, da je vsak najboljši točno takšen kot je. Prav tako, kot nam je odgovoril gospod Aleš, ko smo ga vprašali, kako mu je, smo se počutili tudi mi: ČISTO FAJN 😊

Iskreno hvala društvu oseb z okvaro sluha celjske regije in medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Celje. Galerija slik.

Korak k Sončku

V šolskem letu 2021/2022 smo se na šoli prvič vključili v projekt Korak k Sončku. Želeli smo povezati sociološki vidik drugačnosti, s katero se srečujemo na vsakem koraku, in tuji jezik. Za prvo leto smo si zadali, da temo drugačnosti vključimo v oddelke drugih in četrtih razredov, v angleščini in na njim primerni ravni razumevanja.

Z mentoricami smo se v uvodnem sestanku dotaknile svetovnega dne cerebralne paralize in pregledale aktivnosti, ki bi jih lahko počele na to temo. Pri pouku so učenci spoznavali značilnosti bolezni, se o njej pogovarjali, prebrali knjigo Veveriček posebne sorte in ustvarjali na to temo. Pri angleščini smo snov dopolnili z igrami kaj imamo skupnega/različnega. Uporabljali smo enostavne stavčne strukture v tujem jeziku.

Tekom šolskega leta smo nato izvajali različne dejavnosti. V drugih razredih smo prebrali angleško knjigo Žabec in tujec, likovno ustvarjali na to temo, pogledali tudi risanko. Iskali smo razlike in podobnosti med knjigo in risanko.

Vmes se je porodila zamisel, da k projektu vključimo še nadarjene učence. Tako je Veronika Vida Brunšek, učenka 8. razreda, prebrala slovensko knjigo Elmer, nato pa jo po svoje obnovila v angleščini. Obnova je bila res kvalitetna, zato smo jo uporabili v razredu. Svojo obnovo je učenka v angleščini pripovedovala v 4. a, 4. b in 2. a razredu, nato smo jo še posneli za spletno stran. V 2. c razredu (podružnična šola) smo knjigo obravnavali pri urah angleščine, nato pa smo izdelali svoje Elmerje.

Med nadarjenimi je bil tudi Dominik Turinek, učenec 9. razreda, ki si je izbral knjigo o drugačnosti Ups, jaz sem pa zelen in na podlagi zgodbe v angleščini spisal in narisal strip.

4. c razred (podružnična šola) se je naučil pesem Anike Horvat – Naši mali sončki.

2. a razred z razredničarko je pripravil dramatizacijo knjige Žabec in tujec, 4. c razred pa dramatizacijo knjige Veveriček posebne sorte.

V 4. a in 4. b so imeli tudi pogovor z gostom, g. Pravdićem, pri urah športne vzgoje pa se preizkusili v športih malo drugače, recimo sedeči odbojki, gibanjem s prevezami.

Ker zaradi epidemiološke slike nismo bili prepričani, če se bo dalo zaključno prireditev izvesti v živo, smo se odločili za spletno video različico preseka našega dela.

O aktivnostih smo sproti obveščali na naši spletni strani https://www.o-aavelenje.ce.edus.si/category/korak-k-soncku/ .

V šolskem letu 2022/2023 bi želeli nadaljevati s projektom.

Mentorica:
Monika Ahtik

Slikanje z usti in nogami

Četrtošolci smo bili navdušeni nad predavanjem o nenasilni komunikaciji, ki ga je izvedel gospod Jani Pravdič. Spoznali smo, da lahko, kljub izzivom, ki nas doletijo v življenju, zmoremo vse, če si le nekaj dovolj želimo in se za to potrudimo. Gospod Pravdič nam je predstavil življenjsko pot dečka, ki se je rodil z manjkajočimi udi, a je kljub temu navdih vsakemu izmed nas in uživa v svojem življenju.  

Zanimalo nas je, kako je biti brez rok, zato smo se za nekaj ur postavili v dečkovo kožo. Spopadli smo se s povsem novimi izzivi. Pri vsakodnevnih dejavnostih v šoli, kot so slikanje, pisanje, radiranje, listanje knjig, uporaba ravnila in šestila, podajanje žoge, pitje in hranjenje, smo uporabljali usta in noge. Znan rek je še kako dobil smisel: “Če misliš, da zmoreš ali misliš, da ne zmoreš, v obeh primerih imaš prav.” Galerija slik,

Dramatizacija zgodbe Žabec in tujec – 2. a

Učenci 2.a smo spoznali zgodbo ŽABEC IN TUJEC in pripravili dramatizacijo.

Pogovarjali smo se o sprejemanju drugačnosti. Pripovedovali so o svojih izkušnjah.

Pri likovni umetnosti smo v različnih likovnih tehnikah ustvarjali na to temo in uredili razredno razstavo. Galerija slik.

Razredničarka Stanka Jeraj