Select Page

Šola v naravi

Izhodišča za organizacijo šole v naravi

Šola ob soglasju staršev zagotovi pogoje za šolo v naravi in jo organizira. Vsaka šola oblikuje izvedbeni program, pri čemer upošteva cilje in načela splošnega programa šole v naravi ter okoliščine in materialne možnosti učencev in staršev.

Pri organizaciji šole v naravi je potrebno spoštovati naslednje zakonske in podzakonske akte:

  • Zakon o osnovni šoli,
  • Odredbo o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v osnovni šoli,
  • Odredbo o normativih in standardih.

Šola lahko organizira šolo v naravi v različnih krajih, letnih časih in različnem trajanju in    obsegu.  Izvaja jo v okviru števila ur osnovnošolskega izobraževanja.

Šolo v naravi  sestavljajo naslednji elementi:

1. Delo, ki ga opredeljujejo temeljni cilji posamezne šole v naravi.
2. Obseg dela, ki je odvisen od ciljev in vsebin posamezne šole v naravi.
3. Rekreacijsko-sprostitvenih dejavnostih, ki dopolnjujejo in obsegajo naslednje:

  • odmore med pedagoškimi urami, ki so namenjeni krajšim sprostitvam ali počitku,
  • usmerjen prosti čas, ki ga učenci preživijo po lastni izbiri ob vodenju učiteljev spremljevalcev.

4. V času večerne animacije potekata dva sklopa aktivnosti:

  • prvi del je namenjen analizi opravljenega dela in predstavitvi aktivnosti naslednjega dne
  • drugi del je namenjen sprostitvi ob najrazličnejših kulturnih in družabnih aktivnostih.

5. Ostale dejavnosti:

 • Prehrana in osebna higiena – določen obseg ur je namenjen vsakodnevnim  opravilom, to je vzdrževanju osebne higiene, prehranjevanju, pospravljanju postelj in sob, urejanju osebne opreme, pripravi in pospravljanju jedilnice.
 • Dnevni počitek je prilagojen starosti udeležencev,  usklajevati ga je moč z usmerjenim  prostim časom.

Organizacija in izvedba šole v naravi

RAZRED KRAJ/ČAS VSEBINA NOSILCI

 

3. razred

Bazen Velenje

oktober, 2021

 

Tečaj plavanja

razredniki,

pom. ravnatelja

 

3. razred

CŠOD Prvine

13. 6. – 17. 6. 2022

 

Naravoslovni teden

razredniki,

pom. ravnatelja

 

5. razred

* datum in kraj še nista

določena – MoV

Naučimo se smučati

razredniki,

pom. ravnatelja

 

6. razred

Trije Kralji

21. 2. – 25. 2. 2022

 

Smučanje

razredniki,

učitelji ŠPO,

pom. ravnatelja

 

7. razred

 

       CŠOD Gorenje

16. 5. – 20. 5. 2022

 

Naravoslovni teden

razredniki,

pom. ravnatelja

Delite s prijateljiShare on Facebook