Select Page

Šola v naravi

ŠOLA V NARAVI

Izhodišča za organizacijo šole v naravi

Šola ob soglasju staršev zagotovi pogoje za šolo v naravi in jo organizira. Vsaka šola oblikuje izvedbeni program, pri čemer upošteva cilje in načela splošnega programa šole v naravi ter okoliščine in materialne možnosti učencev in staršev. Pri organizaciji šole v naravi je potrebno spoštovati naslednje zakonske in podzakonske akte:

– Zakon o osnovni šoli,
– Odredbo o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v osnovni šoli,
– Odredbo o normativih in standardih.

Šolo v naravi  sestavljajo naslednji elementi:

 1. Delo, ki ga opredeljujejo temeljni cilji posamezne šole v naravi.
 2. Obseg dela, ki je odvisen od ciljev in vsebin posamezne šole v naravi.
 3. Rekreacijsko-sprostitvenih dejavnostih, ki dopolnjujejo in obsegajo naslednje:
  – odmore med pedagoškimi urami, ki so namenjeni krajšim sprostitvam ali počitku,
  – usmerjen prosti čas, ki ga učenci preživijo po lastni izbiri ob vodenju učiteljev spremljevalcev.
 1. V času večerne animacije potekata dva sklopa aktivnosti:
  –  prvi del je namenjen analizi opravljenega dela in predstavitvi aktivnosti naslednjega dne,
  –  drugi del je namenjen sprostitvi ob najrazličnejših kulturnih in družabnih aktivnostih.
 1. Ostale dejavnosti:
  – Prehrana in osebna higiena; določen obseg ur je namenjen vsakodnevnim  opravilom, to je vzdrževanju osebne
  higiene, prehranjevanju, pospravljanju postelj in sob, urejanju osebne opreme, pripravi in pospravljanju jedilnice.
  – Dnevni počitek je prilagojen starosti udeležencev,  usklajevati ga je moč z usmerjenim prostim časom.


Organizacija in izvedba šole v naravi
 

RAZRED KRAJ/ČAS VSEBINA NOSILCI
2. razred maj, 2024, Vila Rožle Dopoldanski enodnevni tabor razredničarke

 

3. razred

CŠOD Dom Jurček

4. 3. – 8. 3. 2024

 

Naravoslovni teden

razredniki,

pom. ravnatelja

 

5. razred

Golte

Naučimo se smučati

(projekt MOV in ŠZ Velenje)

razredniki,

pom. ravnatelja

 

6. razred

Trije Kralji

22. 1. – 26. 1. 2024

 

Smučanje

razredniki,

pom. ravnatelja

 

7. razred

 

CŠOD Breženka

18. 12. – 22. 12. 2023

 

Naravoslovni teden

razredniki,

pom. ravnatelja

Dostopnost