Select Page

Projekti in prednostne naloge

 

PROJEKTI NOSILCI
EKO ŠOLA – okoljski projekti, EKO KVIZ, Varujmo in ohranimo Šaleško dolino, Odpadek naj ne bo samo odpadek Stanka Jeraj, Tomo Gorišek, ravnatelj, MZPM Velenje
Podarim, se veselim, Pokloni zvezek, Junaki našega časa, Cvetje v čevljih,  Varno na kolesu, Bazar, Tradicionalni slovenski zajtrk, Rastem s knjigo S. Zvir, I. Zakrajšek, M. Hribernik, F. Varšnik, aktivi
Aškerčevi talenti 2024

S. Zvir, M. Smirnov, M. Vetrih, A. Plazl, R. Šalamon,

M. Hribernik, P. Špegel Sovič

Madnarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo (ure UOS) Razredni aktivi učiteljev
Šola bere, noč branja Petra Špegel Sovič
Delo z nadarjenimi učenci in organizacija enodnevnega raziskovalnega tabora M. Hribernik, strokovni aktivi učiteljev
*Projekt: Otroci otrokom pripravimo zdrav tradicionalni obrok Milena Pintar
*Projekt: Pri učenju nam pomaga štirinožni prijatelj Katja Pristušek
*Projekt: Korak k sončku – 2. in 4. razred (SLJ, TJA) Monika Ahtik, Helena Cah
Angleška bralna značka Helena Cah
NOVI PROJEKTI – v nadaljevanju
  1. Kaj je naključna prijaznost?

–          projekt spodbuja pozitivno šolsko klimo;

–          pripomore k izboljšanju vedenja in učnega uspeha.

 

PROJEKTI RAZREDNIH/STROKOVNIH AKTIVOV  

PROJEKT  Erasmus+

Funkcionalna pismenost – poti do boljšega znanja

Lidija Strmšek Pisanec s sodelavci

FORMATIVNO SPREMLJANJE ZNANJA Z ELEMENTI NTC

–          razumeti, kaj razumejo učenci,

–          priložnost za izboljšanje znanja.

Vanja Božič z učitelji SLJ, MAT, NAR, TJA, NAR, KEM, RAP, ŠPO, OPB.

Dostopnost