Select Page

Projekti in prednostne naloge

PROJEKTI NOSILCI
50-letnica delovanja naše šole Učitelji, učenci, starši …
Razpnimo mavrico prijateljstva med generacijami M. Glinšek s sodelavci
EKO ŠOLA – okoljski projekti, EKO KVIZ, varujmo in ohranimo Šaleško dolino, Odpadek K. Pristušek, T. Gorišek, ravnatelj, MZPM
Podarim, se veselim, Pokloni zvezek, Junaki našega časa, Cvetje v čevljih, Beremo z varovanci DVO Velenje, Varno na kolesu, Bazar, Tradicionalni slovenski zajtrk, Rastem s knjigo S. Zvir, I. Zakrajšek, M. Hribernik, F. Varšnik, aktivi

Naj talenti 2022*(projekt izveden odvisno od razmed COVID-19)

S. Zvir, M. Smirnov, M. Vetrih, A. Plazl, R. Šalamon,

M. Hribernik, P. Špegel Sovič

Madnarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo

(ure OS)

Razredni aktivi učiteljev
Šola bere Alenka Meža Hrovat
Delo z nadarjenimi učenci in organizacija enodnevnega raziskovalnega tabora M. Hribernik, strokovni aktivi učiteljev

*Projekt: Otroci otrokom pripravimo zdrav tradicionalni

obrok

Milena Pintar
*Projekt: Pri učenju nam pomaga štirinožni prijatelj Katja Pristušek – DSP
*Projekt: Korak k sončku – 2. in 4. razred (SLJ, TJA) Monika Ahtik

PROJEKTI RAZREDNIH AKTIVOV

*(nadaljevanje nerealiziranih projektov zaradi COVID-a 19)

NOSILCI
Beremo med brezami – drevo pripoveduje Aktiv 2. razred, M. Smirnov
Knjižnica in galerija na prostem Aktiv 3. razreda, S. Jeraj, I. Irman
Podarjamo vam nasmeh in sonce v sodelovanju z NIVEA in MZPM Velenje Aktiv 5. razred, K. Pristušek

Literarni večeri

M. Hribernik, aktiv 9. razreda, delavnice za nadarjene učence
Mavrični plesi D.Tomažič, K. Č. Ranzinger
Pestrost voda Ines Zakrajšek, aktiv OPB
Gradimo družbo prihodnosti v sodelovanju s CVIU Velenje Sabina Zvir, Ines Zakrajšek
Med valovi Anita Plazl, J. Repenšek, P. Hladnik, K. Ranzinger Čater
Simbioza glasbe in giba Aktiv šport, aktiv 9. razred
Teden vseživljenjskega učenja v sodelovanju z LU Velenje Sabina Zvir, razredni aktivi

FORMATIVNO SPREMLJANJE ZNANJA Z ELEMENTI NTC

(sodelovanje z OŠ MPT Velenje)

–          razumeti, kaj razumejo učenci,

–          priložnost za izboljšanje znanja.

Učitelji razrednih in strokovnih aktivov

Delite s prijateljiShare on Facebook