Select Page

Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti – 3. VIO

IZBIRNI PREDMETUČITELJ
Tuji jezik nemščina 1Petra Štrancar
Tuji jezik nemščina 2Katja Ranzinger Čater
MultimedijaVanja Božič
PlesDonata Tomažič
Šport za zdravjeFranc Varšnik, Metka Marđetko
Urejanje besedilVanja Božič
Izbrani šport – rokometMetka Marđetko
Elektronika z robotikoPrimož Hladnik
Računalniška omrežjaVanja Božič
Šport za sprostitevFranc Varšnik
Šport za zdravjeFranc Varšnik
Sodobna priprava hraneMilena Pintar
Načini prehranjevanjaMilena Pintar
Kemija v življenjuSonja Zager
Poskusi v kemijiSonja Zager
Likovno snovanje 1, 2, 3Jelka Repenšek
Sodobni in družabni plesiDonata Tomažič
Šolsko novinarstvoMartina Hribernik

Neobvezni izbirni predmeti – 1. in 2. VIO

V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 7/11, 40/12-ZUJF, 63/13) smo v šolskem letu 2014/2015 začeli postopno izvajati pouk neobveznih izbirnih predmetov. Učenec prostovoljno izbere največ dve uri pouka  neobveznih izbirnih predmetov. Neobvezni izbirni predmet– drugi tuji jezik nemščina se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali predmeti pa eno uro tedensko.

NIPUČITELJ
Tuji jezik angleščina, 1. razredNina Raško
Tuji jezik nemščinaKatja Ranzinger Čater/Petra Štrancar
RačunalništvoVanja Božič
ŠportAndrej Pompe
UmetnostJelka Repenšek
Dostopnost