Select Page

Izbirni predmet turistična vzgoja

Izbirni predmet TURISTIČNA VZGOJA je enoletni predmet, ki ga lahko obiskujejo učenci 7., 8. in 9. razreda in obsega 32/35 ur.

Zakaj se odločimo za izbirni predmet TURISTIČNA VZGOJA?

Radi bi spoznali turizem kot možno področje našega prihodnjega poklicnega ali ljubiteljskega dela.

Seznanili se bomo z osnovami turizma v domačem kraju ter o pomenu turizma za razvoj kraja kot tudi za razvoj države.

Spoznali in vrednotili bomo kulturno in naravno dediščino v domačem okolju in v Sloveniji ter ob tem pridobivali nacionalno samozavest in ponos.

Vključevali se bomo v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznavali ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega.

Spoznali bomo poklice v turizmu in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih.  Spoznali bomo turistično društveno dejavnost in se pripravljali za sodelovanje v turističnem društvu.

Razvijali bomo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja.

Delo bo predvsem terensko – obiskali bomo turistično društvo, TIC, turistično agencijo, grad, muzeje, …spoznavali države EU” (ekskurzija), ogledali hotel Paka v Velenju.

V učilnici se bomo pripravljali na terensko delo, vrednotili in analizirali leto, se pogovarjali o turistih, svojih potovanjih, o gostoljubnosti, o bontonu pri mizi, o turističnih objektih, pripravljali predstavitve in podobno.

Za zbiranje raznih podatkov bomo uporabljali knjižnico in računalniško učilnico.

Turizem smo ljudje – je neke vrste ljudsko gibanje, ki ga snujejo ljudje in je namenjen ljudem, postaja način kakovostnega življenja.

Izvajalec predmeta: Tomo Gorišek

Dostopnost