Select Page

klik110021

Letošnji vpis bodočih prvošolcev je potekal tri dni – dva dopoldneva in popoldneva na centralni šoli in en dan na podružnici v Pesju. In bil je nekaj posebnega! Zakaj!? Obstaja vsaj toliko razlogov, kolikor let bodo dopolnili v tem koledarskem letu bodoči prvošolci! Ker letos vsa šola sodeluje v projektu »Gradimo mavrico prijateljstva«, smo se učiteljica Nada, učiteljica Bernarda in vzgojiteljica Breda ter obe pedagoginji, Andreja in Janja, z večino otrok že srečale ob naših mesečnih, prijateljsko-mavričnih poteh in tako smo ob vpisu lahko obujali spomine. Poleg tega so bodoči prvošolci lahko na vpis počakali v igralnih kotičkih, si skupaj s starši pod vodstvom učiteljice in vzgojiteljice ogledali učilnice prvih razredov s čebelnjaki in njihove garderobe, na podružnični šoli sestavili svojo prvo razstavo, še prav posebno veselje pa je bilo ob odkritju presenečenja, ki se je skrivalo v drobnih rumeno-modrih paketkih, ki jih je za bodoče prvošolce izdelala knjižničarka Marija in sta jih pedagoginji podarili vsakemu, da bo lažje počakal na prvi šolski dan.

Glasbe, ki je vseskozi spremljala vpis res ne morete slišati, lahko pa si ogledate ogledate Galerijo slik iz vpisa za šolsko leto 2010/2011.

Fotografije in besedilo:
Janja Pokleka in Nada Fajfar

Dostopnost