Select Page

Za uspešno zaključeno izobraževanje je potrebno izdelati seminarsko nalogo. V ta namen smo vam pripravili osnovni obrazec in vzorčno seminarsko nalogo.

Obrazec seminarska naloga: doc  Obrazec

Vzorec izdelane seminarske naloge: doc  Vzorec

 

Dostopnost