Select Page

netopir_07.jpg
Šolsko tekmovanje je potekalo 22. 10. 2008 od 13.00 do 13. 45 na 395 šolah v Sloveniji. Tekmovalo je več kot 10300 učencev.

Na osnovi 27. člena Pravilnika o tekmovanju iz znanja iz biologije za osnovnošolce, bronasto priznanje prejmejo vsi učenci, ki so dosegli 70 % ali več točk.

Na državno tekmovanje pa se uvrstijo učenci, ki dosežejo 80% ali več kot 80 % točk. Letos je bilo mogoče doseči največ 40 točk.

Učenci, ki so dosegli od 28 – 31 točk dobijo bronasto priznanje in se ne udeležijo državnega tekmovanja.

Učenci, ki so dosegli 32 in več točk dobijo bronasto priznanje in se udeležijo državnega tekmovanja.

Na spletni strani www.proteus.si lahko vidite uradne rešitve in način točkovanja. Organizatorji so letos zelo poenotili način točkovanja in učiteljem niso dopustili, da točkujemo po svoji vesti vaših odgovorov. Mnogi odgovori so zelo logični, pa zanje niste smeli prejeti točk.

Zap. št.

Ime in priimek

Št. dosež. točk

1.

ADELINA MEŠIĆ

34

2.

NEJC JEMEC

33

3.

MATEVŽ RAZBORŠEK

33

4.

ADISA STRADOVNIK

32

5.

SLAĐANA RISTIĆ

30,5

6.

TEJA LEŠNIK

28,5

7.

Klemen Jerič

27

8.

Melisa Hankić

26,5

9.

Katja Šopar

26,5

10.

Sara Goršek

26,5

11.

Maruša jug

26

12.

Tim Golavšek

26

13.

Patricija Grušovnik

25

14.

Sandra Debelak

25

 

 

 

15.

Lara Hudej

24

16.

Metka Kovač

24

17.

Sabina Eskić

22

18.

Anja Platovšek

21

19.

Gašper Melanšek

19

20.

Marko Watzak

16

21.

Katja Pogorelc

15

22.

Hana Menhart

15

Dostopnost