Select Page

klikIMG_1115
Bralna značka je najbolj množična oblika širjenja dobre knjige. V tem šolskem letu se je pridno družilo s knjigo 395 bralcev na centralni in podružnični šoli v Pesju.
In v četrtek, 20. maja, je v Domu kulture sledila svečana podelitev Kajuhove bralne značke, obogatena s prisotnostjo gosta – pesnika Davida Bedrača, ter s kulturnim programom učencev recitacijskega in gledališkega krožka, ki so odlično predstavili Bedračevo pesniško zbirko za mlade Pesniška hiša.

David Bedrač živi na Ptuju, je profesor slovenščine, pesnik, esejist, literarni kritik s področja literature in kulture, mentor številnim mladim literatom po vsej Sloveniji, saj vodi literarne delavnice, kolonije, tabore, šole, klube. Zmagal je na mnogih natečajih, prejel pa je tudi oljenko – najvišje priznanje Mestne občine Ptuj za literarne in mentorske dosežke.

Izdal je tri pesniške zbirke za odrasle, napisal je tudi priročnik o pesnjenju Brez uteži, za otroke pa pesniško zbirko Pesniška hiša. Seveda pa pridno ustvarja nove in nove pesmi.

Nastop pesnika Davida Bedrača je bil za mlade bralce navdušujoč. Prisluhniti njegovi izredno dobri interpretaciji otroških pesmi ter ob glasbi še pesmim za odrasle – je bilo posebno doživetje. Seveda je mlade bralce animiral tudi z zabavno-poučnimi igrami, kot na primer: kako se s pomočjo žoge naučiti pesem na pamet, kako pesem prebrati žalostno, veselo, prehlajeno itd..

Ob koncu sta skupaj z gospodom ravnateljem prevzela vlogo podeljevalcev bralnih nalepk ter vsem bralcem zaželela še naprej prijetno druženje s knjigami in širjenje besednega zaklada. Galerija slik.

Mentorica: Nevenka Hvalec

Dostopnost