Select Page

klikSC09080
Ločevanje odpadkov je odgovorno in včasih tudi zahtevno dejanje. V pripovedi so  Papirko, Steklenko in Embalažko natančno vedeli, da odsluženi radio ne sodi v zabojnik za embalažo. Na koncu zgodbe radio le najde svoje prave mesto  v zbirnem centru, v zabojniku z odpadno elektroniko.

Tudi mi smo odšli do zabojnikov v bližini naše šole. Smeti iz našega razreda smo odnesli s seboj in jih pravilno  razvrstili v ustrezne zabojnike. Na prijeten  in nevsiljiv način smo se ob pravljici naučili, kateri odpadki spadajo v posamično skupino.

Zabojnike smo tudi narisali. Potrudili smo se. Naše delo si lahko ogledate v Galeriji slik.

Učiteljica Vesna Hudej

Dostopnost