Select Page

PLAN DELA ŠOLSKE SKUPNOSTI OŠ ANTONA AŠKERCA VELENJE

Šolsko leto 2012/2013

 September 2012

 • Izbor predstavnikov šolske skupnosti v posameznih oddelkih (september 2012).
 • Volitve (predsednik, namestnik predsednika, tajnik).
 • Organizacija aktivnosti, ki jih bomo točkovali(kriterije oblikuje odbor šolske skupnosti)
 • Tekmovanje za zmagovalni razred ob kocu šolskega leta(junij 2013 in nagradni izlet).
 • Aktivnosti v okviru šolske skupnosti, ki jih bomo vrednotili(natančneje bo opredeljeno kriterijih, ki jih izdela odbor):
  1. Učenje in učni uspeh
  2. Dve zbiralni akciji papirja (v mesecu oktobru2012 inmaju 2013).
  3. Zgledni oddelek (nudenje učne pomoči, humanitarna akcija, pohvale). Beleži razrednik ali učitelj v MAPO POHVAL, ki bo v zbornici šole.
  4. Eko dejavnost (čiščenje okolice šole, v sodelovanju z eko predstavniki).
  5. Sodelovanje na šolskem Pustovanju pri podelitvi izvirnih mask
 • Skrb za uresničevanje vzgojnega načrta šole in hišnega reda  na vrednotah: (znanje, učenje, odgovornost, strpnost, spoštovanje, poštenost, s poudarkom na ISKRENOSTI).
 • Odbor šolske skupnosti bo pripravil kriterije za zmagovalni razred v šolskem letu 2012/2013 in seznanil z njimi oddelke.

Srečanja predstavnikov šolske skupnosti bodo ob sredah, 1. šolsko uro (7. 30 – 8. 00).

Mentorica šolske skupnosti 
Andreja Selan

Dostopnost