Select Page

Sknjigo

Bralna značka je vseslovensko gibanje, ki spodbuja mlade k branju ter ob tem razvija njihovo bralne spretnosti in bralno kulturo.


Bralno značko sta si zamislila in idejo udejanjila pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor Stanko Kotnik. Prve bralne značke (Prežihove) so podelili l. 1961 na Prevaljah. Gibanje za spodbujanje branja med mladimi se je hitro razširilo po Sloveniji in ostalo živo vse do danes.


Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Bralci se o prebranih knjigah lahko sproščeno pogovarjajo z mentorji (učitelji) ali v debatnih skupinah. Za sodelovanje v gibanju so nagrajeni s simbolno nagrado – nalepko, tisti pa, ki sodelujejo vseh devet let, prejmejo ob zaključku 9. razreda knjižno nagrado in priznanje “zlati bralec”.

Bralno gibanje BZ se izvaja na skoraj vseh slovenskih osnovnih šolah, vanj pa se vključuje velika večina osnovnošolcev. Ponekod se je že razširilo v obliki bralnih klubov ipd. tudi v srednje šole. Za bralno značko berejo tudi slovenski otroci v zamejstvu.

V zadnjih dveh desetletjih se je “starejši sestri” pridružila in se močno razširila še predšolska bralna značka, namenjena družinskemu branju v predšolskem obdobju. Ponekod pa je zaživela tudi bralna značka za odrasle.

V Šaleški dolini  podeljujemo bralcem kot simbol osvojene bralne značke nalepke (za vsak razred je drugačna), ki jih lepijo na spominsko priznanje. Nalepke in priznanje je oblikoval domačin, arhitekt, pesnik in pisatelj Rok Poles.


Spominsko priznanje:
spominsko priznanje1


Dostopnost