Select Page

image002.jpg
Izbirni predmet gledališki klub je enoleten in se lahko izvaja v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Namenjena mu je 1 ura tedensko, tj. 35 ur letno.

Kaj potrebujete, da izberete GLEDALIŠKI KLUB?
Le željo po igranju, vse drugo boste pridobili pri izbirnem predmetu.

 

 

TEMATSKI SKLOPI:

  • KAJ JE GLEDALIŠČE (zgodovina, vrste);
  • GREMO V GLEDALIŠČE (obisk vsaj ene profesionalne gledališke predstave);
  • IGRAMO BREZ BESEDILA (obrazna mimika, pantomima, ples…);
  • NAPIŠIMO DRAMSKO BESEDILO (s skupnimi močmi ni težko…);
  • POSTANIMO IGRALCI (odpravili smo tremo, napravili kostume in rekvizite: sošolcem se predstavimo s kratkimi igrami – tudi med letom).

 

KRATEK OPIS PREDMETA:

Spoznali bomo, kje in kdaj se je gledališče pojavilo in na kratko preverili, kakšen je bil razvoj gledališča do današnjega časa. Predvsem pa se bomo ukvarjali s praktičnimi zadevami, kot je pantomima, posnemanje glasov in gibov, nastopanje pred občinstvom, poskušali se bomo znebiti treme pred nastopanjem, urili bomo pravilno izgovarjavo in na oder postavili tudi krajše odlomke iger ali skeče. 

 

Načini pridobivanja ocene:

  • pretvorba različnih besedil v dramsko besedilo;
  • sodelovanje pri pripravi in izvedbi nastopov  (nastopi pred razredom, priprava igre).

Življenje je gledališče, življenje je oder, mi vsi pa smo igralci.

 

Učiteljica: Alenka Meža – Hrovat 

Dostopnost