Select Page

Pa jih imamo! Enajst osnovnošolcev, šesto- in sedmošolcev, ki so pripravljeni:

 • z veseljem nameniti del svojega prostega časa za pomoči potrebne ljudi, sovrstnike,
 • odgovorno sprejeti in opravljati nalogo oz. zadolžitev,
 • preko različnih dejavnosti razvijati čut za druge in skupnost,
 • spoznavati pomen in vrednost prostovoljnega dela,
 • pridobiti osebno izkušnjo prostovoljnega dela,
 • naučiti se odgovornosti, spoštovanja, strpnosti (skozi prakso krepiti in razvijati vrednote šole, učiti se skozi delovanje)
 • spoznati nekatere institucije izven šole, ki vključujejo delo z ljudmi z različnimi potrebami,
 • v skupini prostovoljcev izmenjati svoje izkušnje, si biti v oporo.

Po uvodnem, predstavitvenem srečanju INTERESNE DEJAVNOSTI MLADI PROSTOVOLJCI in po ogledih posameznih področij prostovoljnega dela na Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje (CVIU), Vrtcu Vrtiljak je tudi letos sledilo še odločitveno srečanje.

Na njem smo se še enkrat ozri vase in povprašali, zakaj postati prostovoljec, osvežili naloge prostovoljca, mentorja in koordinatorja, odgovorili na vsa vprašanja bodočih prostovoljcev ter komaj čakali, da se zasliši sprejeta odločitev, kam in kako se bodo letos vključili novi prostovoljc

Izbira področij je bila letos še bolj pestra kot lani saj so na CVIU oblikovali dodatne potrebe po pomoči. Ostala področja so ostala enaka kot lani:

 • POMOČ PRI RAZVIJANJU UČINKOVITEGA BRANJA– znotraj naše šole;
 • vključevanje v socialno življenje vrtčevskih otrok – POMOČ VZGOJITELJICAM
 • vključevanje v socialno življenje varovancev na CVIU – DRUŽENJE Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI. Letos se bo PD opravljalo na naslednjih področjih:
  • NAGAJIVE ČRKE (pomoč pri branju besedil, izdelovanju šolskega glasila, dajanje pobud za bralne aktivnosti, podpora bralcem, druženje z bralci)
  • USTVARJALNI PRSTKI (pomoč pri rezanju, lepljenju, barvanju, izdelovanju, spodbujanje učencev k nadaljevanju dela, spoznavanje in druženje z učenci s posebnimi potrebami)
  • EKSPERIMENTI (pomoč pri pripravi poizkusov, pomoč učencem pri delu, pomoč učencem na invalidskem vozičku)
  • DRUŽENJE S PSOM COFIJEM (druženje s psom, športne igre/branje/iskanje vonjev s psom, vzpostavljanje primernega fizičnega kontakta s psom)

Sledil je še PODPIS DOGOVOROV O PROSTOVOLJNEM DELU IN SPREJEM MED PROSTOVOLJCE. Letos so to:

6.A
SAFIJE SALMANI
AJLA SMAJLOVIČ
TARAS ALIĆ

6.B
ISAK PAŠIČ
LINA DOLNIČAR

6.C
ANDRAŽ HUDI
NIKOLA MLADENKOVIČ

7.A
JOHANA ŠTRAUS

7.B
AJLA MAHMUTOVIČ
NEŽA BOROVNIK
TEJA PIRTOVŠEK

ČESTITAMO VSEM NOVIM IN ”STARIM” PROSTOVOLJCEM in jim želimo veliko lepega pri opravljanju prostovoljnega dela, ki bogati druge in nas!

Galerije slik:
– Iz uvodnega srečanja prostovoljcev
– Predstavitev področij na CVIU in Vrtcu
– Odločitveno srečanje in sprejetje med drugo generacijo prostovoljcev

Janja Hanžel, koordinatorka prostovoljstva, 
v sodelovanju z mentoricami na OŠ AA (Sabina Zvir, Ines Zakrajšek), 
na CVIU (Petra Gornjak, Katarina Šotl, Mateja Meh, Ana Linasi)
in Vrtcu Vrtiljak (Jožica Sušec, Jelka Hojnik)

Dostopnost