Select Page

Učencem 1. b tudi starši prebirajo knjige o drugačnosti. V razredu le-ti učenci nato pripovedujejo o zgodbi in razlagajo, kaj se je dogajalo in zakaj. O občutkih razmišljajo tudi drugi in se vživljajo v dogodke.

Mateja Vetrih, mentorica projekta

Dostopnost