Select Page

Živimo v družbi, ki kupuje vedno več, vsak izdelek in njegova embalaža pa končata kot odpadek. Tudi na naši šoli se zavedamo, da se je čedalje težje znebiti teh ogromnih količin odpadkov, ne da bi pri tem onesnaževali vodo, zrak in zemljo.

Torej, kaj lahko storimo mi?

Prvi nujni korak k rešitvi je, da začnemo s skrbnim in načrtnim ločevanjem odpadkov, ki so primerni za ponovno predelavo. Surovine, ki jih zbiramo ločeno, se namreč vrnejo v predelavo oziroma se reciklirajo. S tem razbremenimo odlagališča odpadkov in ohranimo naravno bogastvo (gozd) in zmanjšamo porabo energije.

Na naši šoli smo se odločili, da bomo vsi:

  • ločevali papir, plastiko, tetrapak in ostale odpadke,
  • ostanke od malic, biološke odpadke in embalažo vračali ločeno v kuhinjo,
  • ločeno zbirali kartuše in tonerje,
  • dvakrat letno organizirali večje zbiralne akcije papirja.

To je najmanj kar lahko vsak prispeva k ohranjanju naše lepe narave. Ločevanje pa nam ne vzame kaj dodatnega časa.

ODPADKI SO NAŠA SKRB, SAJ SMO MI POVZROČITELJI LE -TEH.

 

 

Dostopnost