Select Page

Zbiralna akcija papirja

 

Obvestilo za prvo zbiralno akcijo 

             Šolska skupnost tudi letos organizira zbiralno akcijo papirja v mesecu oktobru.
 Zbrani denar bomo namenili učencem naše šole, ki to pomoč potrebujejo.
Izvedli jo bomo v četrtek,17. oktobra na šolskem parkirišču.
Papir bomo ta dan zbirali in tehtali od 7. 30 do 11.00.
V primeru slabega vremena bomo datum zbiralne akcije prestavili in vas tudi obvestili.

Tudi letos vas starše vabimo k sodelovanju, če se vam je doma nabralo kaj papirja.
Prosimo pa vas, da letos ne vozite papirja na Dinos, tako kot je bilo to  prejšnja leta, temveč ga za vašega otroka na dan zbiranja po potrebi pripeljete do naše šole.
Dinos nas je o tem letos pisno obvestil in vas prosimo, da to razumete in upoštevate.

   Hvala za vaše razumevanje!
Mentorica Šolske skupnosti in učenci

Plan dela šolske skupnosti v letu 2013/14

PLAN DELA ŠOLSKE SKUPNOSTI OŠ ANTONA AŠKERCA VELENJE

Šolsko leto 2013/2014

September 2013

 • Izbor predstavnikov šolske skupnosti v posameznih oddelkih (september 2013).
   
 • Volitve odbora: (predsednik, namestnik predsednika, tajnik).
   
 • Organizacija aktivnosti, ki jih bomo točkovali (kriterije oblikuje odbor šolske skupnosti)
   
 • Tekmovanje za zmagovalni razred ob koncu šolskega leta (junij 2014 in nagradni izlet).
   
 • Aktivnosti v okviru šolske skupnosti, ki jih bomo vrednotili (natančneje bo opredeljeno v kriterijih, ki jih izdela odbor):
  1. učenje in učni uspeh,
  2. dve zbiralni akciji papirja (v mesecu oktobru2013 inmaju 2014),
  3. zgledni oddelek (nudenje učne pomoči, humanitarne akcije, pohvale, sodelovanje v projektih…). Beleži razrednik ali učitelj v MAPO POHVAL, ki bo v zbornici šole.
  4. eko dejavnost (čiščenje okolice šole, v sodelovanju z eko predstavniki),
  5. sodelovanje na prireditviŠOLE (za učence, v mesecu maju).
   
 • Skrb za uresničevanje vzgojnega načrta šole, hišnega reda in vrednot (znanje, učenje, odgovornost, strpnost, spoštovanje, poštenost,  varnost, ustvarjalnost).
 • Natečaj IZBOR MASKOTE ŠOLE (za učence od 6. – 9. razreda).
 • Odbor šolske skupnosti bo pripravil kriterije za zmagovalni razred v šolskem letu 2013/14 in seznanil z njimi oddelke.

      Srečanja predstavnikov šolske skupnosti bodo ob petkih, 1. šolsko uro (7. 30 – 8. 00, v sejni sobi).

Mentorica šolske skupnosti, Andreja Selan

Plan dela šolske skupnosti v letu 2012/13

PLAN DELA ŠOLSKE SKUPNOSTI OŠ ANTONA AŠKERCA VELENJE

Šolsko leto 2012/2013

 September 2012

 • Izbor predstavnikov šolske skupnosti v posameznih oddelkih (september 2012).
 • Volitve (predsednik, namestnik predsednika, tajnik).
 • Organizacija aktivnosti, ki jih bomo točkovali(kriterije oblikuje odbor šolske skupnosti)
 • Tekmovanje za zmagovalni razred ob kocu šolskega leta(junij 2013 in nagradni izlet).
 • Aktivnosti v okviru šolske skupnosti, ki jih bomo vrednotili(natančneje bo opredeljeno kriterijih, ki jih izdela odbor):
  1. Učenje in učni uspeh
  2. Dve zbiralni akciji papirja (v mesecu oktobru2012 inmaju 2013).
  3. Zgledni oddelek (nudenje učne pomoči, humanitarna akcija, pohvale). Beleži razrednik ali učitelj v MAPO POHVAL, ki bo v zbornici šole.
  4. Eko dejavnost (čiščenje okolice šole, v sodelovanju z eko predstavniki).
  5. Sodelovanje na šolskem Pustovanju pri podelitvi izvirnih mask
 • Skrb za uresničevanje vzgojnega načrta šole in hišnega reda  na vrednotah: (znanje, učenje, odgovornost, strpnost, spoštovanje, poštenost, s poudarkom na ISKRENOSTI).
 • Odbor šolske skupnosti bo pripravil kriterije za zmagovalni razred v šolskem letu 2012/2013 in seznanil z njimi oddelke.

Srečanja predstavnikov šolske skupnosti bodo ob sredah, 1. šolsko uro (7. 30 – 8. 00).

Mentorica šolske skupnosti 
Andreja Selan

Dostopnost